Розділ 5. Введення та освоєння сівозмін

5.1. План освоєння нової сівозміни

Введення сівозмін завершується перенесенням складеного проекту на територію. Закінчивши введення сівозмін, приступають до її освоєння у межах існуючої нарізки полів, чи у межах границь нової сівозміни після проведеного землевпорядкування. Освоєння сівозмін являє собою поступовий перехід на чергування культур, яке передбачене новою схемою сівозміни. Його подають у вигляді окремого плану, який називають планом переходу або перехідною таблицею.

Таблиця 15

План освоєння … пільної польової сівозміни (перехідна таблиця)

Но-мер поля Пло-ща поля, га Фактичне розміщення культур до введення сівозміни Розміщення культур у роки освоєння сівозміни
У попередньому 20… р. У поточному 20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р.
культура Площа культура площа культура площа культура площа культура площа

Щоб правильно розмістити культури у сівозміні в роки її освоєння необхідно знати історію кожного поля, зокрема, попередники, систему обробітку грунту та удобрення, типи забур’яненості тощо. Ці дані можна взяти з книги історії полів господарства або з актів на посів сільськогосподарських культур. Якщо такі джерела відсутні з якихось причи, то дані про розміщення культур в полях сівозміни встановлюють шляхом опитування працівників в господарства.

Встановивши історію полів, приступають до складання плану переходу, тобто розміщення культур у полях в перший рік освоєння, дотримуючись таких основних правил:

1) виділяють поля, які вже засіяні на час складання плану переходу (поля з багаторічними травами, озимими культурами);

2) розміщують найвимогливіші до попередників провідні культури (цукрові буряки, льон, соняшник та інші, обираючи для них можливі кращі місця у сівозміні);

3) розміщують всі інші культури по можливих кращих попередниках;

4) поля, де схемою сівозміни передбачені багаторічні трави, а вони не були заплановані, займають однорічними травами (найчастіше вико-вівсяною сумішкою).

Перед розміщенням культур на другий рік освоєння необхідно встановити відповідність того чи іншого поля порядковому номеру культури у схемі сівозміни. Це полегшує розміщення культур по полях у наступні роки освоєння.

Щорічне розміщення культур по полях поступово наближається до чергування, передбаченого схемою сівозміни.

Правильно складений план переходу повинен забезпечити:

1) виконання планових завдань з виробництва сільськогосподарської продукції;

2) ріст врожайності та підвищення родючості грунту;

3) освоєння сівозміни за 2 – 3 роки.

Сівозміна вважається освоєною коли:

1) чергування культур відповідає прийнятій схемі сівозміни та її ланкам;

2) витримана структура посіву всіх культур;

3) немає порушення границь полів.

Розміщення культур у перший рік освоєння позначити на карті полів освоюваної сівозміни. Для цього слід використати план землекористування господарства, перезнявши його у відповідному масштабі на форматний аркуш паперу. Розміщення культур на карті подати умовним кольоровим зображенням.

5.2. Ротаційна таблиця нової сівозміни

Після освоєння сівозміни необхідно здійснювати контроль за дотриманням сівозміни. Для цього використовують ротаційну таблицю, яку складають для освоєної сівозміни. Щоб скласти ротаційну таблицю, дані про розміщення культур у полях сівозміни беруть з плану переходу. Першим роком ротації є осанній рік освоєння сівозміни. Розміщення культур по полях в останній рік освоєння сівозміни переносять в першу (вертикальну) графу ротаційної таблиці і далі заповнюють її відповідно до схеми чергування культур на весь період ротації.

Таблиця 16

Ротаційна таблиця … пільної польової сівозміни

№ поля 20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р.


1529123248348259.html
1529202760633030.html
    PR.RU™