Вимірювання характеристик джерел світла

Методи вимірювання світлових величин

Світловий потік, сила світла, яскравість і освітленність - основні параметри світла. Прямому вимірюванню підлягає освітленість, всі інші світлові величини виражаються через неї, тобто вимірюються побічно.

Чутливим елементом, що сприймає освітленість, може бути око, а також фотоелемент, фотоелектронний помножувач, фотодіод або фоторезистор. Вони виробляють ЕРС або струм залежно від освітленості чутливого елементу.

Вимірювання освітленості проводиться люксметром. Чутливим елементом є селеновий фотодіод, що виробляє фотоЕРС, яка пропорційна освітленості. Спектральна характеристика селенового фотодіода близька до характеристики видності ока. При необхідності вона коректується світлофільтром, що накладається на фотодіод.

Найбільш поширені люксметри типів складаються з чутливого елементу і електронного приладу. Виносний чутливий елемент СД має активну поверхню площею 25 см2 і сполучений з електронним блоком кабелем. Електронний блок містить магнітоелектричний прилад і резисторний дільник напруги з перемикачем. Шкала приладу градуйована в люксах. При вимірюванні великих освітлоностей (більше 500 лк) на чутливий елемент накладається поглинач з молочного оргскла з коефіцієнтом пропускання =0.01.

Вимірювання яскравості можна провести за допомогою люксметра. Поверхня, що світиться (джерело світла) 1, яскравість якої необхідно виміряти, закривається екраном 2 з отвором 3. На деякій відстані розташовується фотоприймач люксметра 4. По виміряній освітленості Е, яка створюється ділянкою поверхні, що світиться, легко визначити її яскравість , де - площа отвору екрану.

Вимірювання сили світла точкового джерела проводиться аналогічно вимірюванню яскравості, але без екрану. Сила світла виражається через освітленість , де - відстань від джерела до чутливого елементу.

Вимірювання світлового потоку полягає в перетворенні його в освітленість і вимірюванні останньої. Для перетворення служить фотометрична куля, внутрішня стінка якої покрита розсіюючою світлобілою фарбою. В усіх точках внутрішньої поверхні кулі створюється рівномірна освітленість унаслідок багатократних віддзеркалень світлових променів вимірюваного потоку джерела І. Якщо виміряти освітленість поверхні кулі, то легко визначити світловий потік за формулі , де - коефіцієнт віддзеркалення стінки кулі; - радіус кулі.Освітленість внутрішньої поверхні кулі сприймається люксметром через вікно О, яке закрите молочним склом. Від прямих променів вікно захищене екраном Е.

Потік, який підлягає вимірюванню може вводитися ззовні через отвір в стінці кулі. Багато разів відбиваючись, потік створює освітленість вікна, яка вимірюється. Куля і вимірник освітленості складають основу фотометра як самостійного приладу або частини, яка входить до складу, наприклад спектрофотометрів.


1530183062768923.html
1530275390504195.html
    PR.RU™