Захист від впливу вологи

Контроль якості наклеювання

Після завершення процессу наклеювання тензодатчиків, необхідно провести контроль якості клейового з`єднання та цілістності наклеєних тензодатчиків. Для цього потрібно:

а) перевірити відповідність розміщення тензорезистора, на поверхні об`єкта, згідно з розміткою;

б) на видимій частині тензорезистора, перевірити правильність форми ґратки, відсутність розшарувань, забруднень, повітряних бульбашок та ін.;

в) за допомогою вимірювального приладу з класом точності 0,05 виміряти величину опору тензорезистора. При якісному наклеюванні зміна опору тензорезистора, відносно початкового, не повинна перевищувати 0,5 %;

г) виміряти величину опору ізоляції тераометром з напругою не більше 100 В. Опір ізоляції кожного тензорезистора повинен бути не меншим за 500 Мом;

д) величина вимірювального струму, що проходить через тензорезистор, не повинна перевищувати 5 мА.

В багатьох випадках, тензорезистори, що використовуються в умовах підвищеної вогкості, є необхідність захищати від її впливу. Для цього використовують спеціальні ґумові ковпаки, герметики, різноманітні покриття рис 5.1.

Рис. 5.1. Вологозахисні покриття тензодатчиків.

Вологозахисні покриття, що застосовуються, не повинні спричиняти деформування виробу, перекривати поле тензорезистора на 5-10 мм з кожного боку, включаючи місце з`єднання тензорезистора з внутрішньою схемою. Поверхня вологозахисного покриття повинна бути рівною, без тріщин, пор і бульбашок газу.

Вигляд і склад вологозахисного покриття дослідник вибирає керуючись конкретними умовами експлуатації тензорезисторів.

В якості герметиків можна рекомендувати вакуумне мастило (ОСТ 38-0183-75), що застосовується в інтервалі температур -1960...+350С, невисихаючу мастику високої в`язкості типу 51-Г-7, ТУ38-105542-72, для якої робочий діапазон температур -500...+900С, мастило ВНИИНП-502, ТУ-38-101-771-79, яке застосовується в інтервалі температур -600...+1500С.

Серед гумових клеїв, для вологозахисної герметизації тензодатчиків, добре себе зарекомендували клей 88-СА, 88-НП, КТ-30, «Лейконат». Вони мають хорошу адгезію з багатьма металами та не металами, а тому утворюють міцні, стійкі до впливу агресивних середовищ, з`єднання.
1532320378020039.html
1532383291719951.html
    PR.RU™