Соціальні індикатори (показники), які характеризують рівень соціального розвитку населення.

Індикатори (показники) стану здоров'я та демографічні показники, які зв'язані з життєвим рівнем населення.

Примітка. Враховуючи, що показники стану здоров'я та демографічні показники вивчались дисципліною "Соціальна статистика", в лекції дається загальна їх характеристика і застосування в регіональній статистиці.

Важливими індикаторами соціального і фізичного благополуччя населення є показники стану здоров'я - кількість зареєстрованих випадків на 100 000 осіб населення. Найбільшу частку зареєстрованих в Україні випадків захворювань складують хвороби органів дихання, здебільшого гострі респіраторні.

Так, у 2001 році у Дніпропетровській області на 100 тисяч населення було зареєстровано всього захворювань 81 560, із них 43669 - хвороби органів дихання.

До найбільш поширених демографічних показників життєвого рівня відносяться:

- середня очікувана тривалість життя;

- коефіцієнти народження;

- коефіцієнти смертності;

- коефіцієнти природного руху населення;

- коефіцієнти механічного руху населення.

Середня очікувана тривалість життя розраховується в цілому по Україні з використанням спеціальних таблиць смертності.

В останні роки цей показник при народженні українського населення складає 68 років, що за міжнародною шкалою відповідає високому рівню (65-70). Для чоловіків - 62 роки, а для жінок - 74 роки.

Примітка. Всі інші показники викладач розглядає на занятті шляхом повторення, основну увагу зосереджує на зв 'язку показників із вивченням життєвого рівня населення.

У практичній діяльності розроблені і використовуються різні системи соціальних показників. Базою таких показників є їх система, яка розроблена Статистичним бюро ООН. Система соціальної та демографічної статистики (ССДС) пропонує розподіл показників на такі підсистеми:

1 .Чисельність та склад населення, народжуваність, смертність та міграція.

2.Сім'ї та домогосподарства.

3.Соціальні класи.

4.Розподіл доходів, споживання та нагромадження.

5.Зайнятість та безробіття.

б.Житловий фонд.7.Розподіл часу та використання дозвілля.

8.Соціальне забезпечення та соціальна допомога.

9. Освіта.

10.Охорона здоров'я та медичне обслуговування.

Показники перших чотирьох підсистем були розглянуті в лекції вище.

П'ята підсистема стосовно зайнятості та безробіття розглянута в лекції №3.

Статистика житлово-комунального господарства (ЖКТ) поділяються на такі групи:

- житловий фонд;

- житлові умови проживання;

- обслуговування та фінансування житлового фонду.
Житловий фонд - сукупність житлових приміщень, незалежно від форм власності, що включає житлові будинки, спеціальні будинки (гуртожитки, будинки для одиноких людей похилого віку, будинки-інтернати).

Облік ведеться за формами власності: державний, комунальний, колективний, приватний житловий фонд.

До узагальнюючих показників відносяться:

- розмір житлового фонду на одного мешканця;

- на одну квартиру;

- частка витрат населення, пов'язана з користуванням квартирою;

- обладнання житлового фонду елементами благоустрою (питома вага загального житлового фонду обладнаного водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, газом тощо.

Житловий фонд Дніпропетровської області у 2001 році характеризується такими основними показниками.

Таб.№11

Середній розмір всього житлового фонду на одного мешканця у 2001 році становив: по області - 19,3 м2

- місто - 18,1 м2;

- село - 20,9 м2.

Таб.№12-Обладнання житлового фонду Дніпропетровської області у 2001 році.

Примітка. Дані наведені по державному, комунальному і колективному житлового фонду.

Важливе місце при дослідженні життєвого рівня населення мають показники статистики соціального забезпечення. До основних показників належать:

Дніпропетровська обл.

- середній розмір місячної пенсії ..... 116 грн. (на 1.01.2002 року)

- середній розмір допомоги за 2001 рік

(Натуральної 22 грн., та грошової 20 грн.)

- середній розмір цільової грошової допомоги громадянам із мінімальними доходами (26 грн.)

Показники статистики освіти:

1. Чисельність учнів та студентів за рівнями освіти на 1000 осіб населення.


1535968230008263.html
1536076415346021.html
    PR.RU™